O nás                                              

 

Firma Vladimír Kopún so sídlom v Hôrke nad Váhom, pobočkami v Trnave a v Novom Meste nad Váhom má za sebou dlhoročné pôsobenie v elektroinštalačnom odvetví a hlavne obchodnej činnosti. Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na vývoji, výrobe a predaji , sa spoločne usilujú o maximálnu spokojnosť zákazníkov. V súčasnej dobe ponuka sortimentu obsahuje širokú paletu tovarov v tej najlepšej kvalite. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.

 

Nájdete u nás:

 • - súčasti a diely pre elektroniku
 • - priemyselné elektrotepelné zariadenia
 • - rozvádzače
 • - elektromotory
 • - rotačné zdroje prúdu
 • - výkonové transformátory a tlmivky
 • - výkonové diódy a tyristory
 • - zariadenia pre rádiokomunikácie
 • - rozhlasové a televízne prijímače a reprodukčné prístroje
 • - elektrické meracie prístroje
 • - elektrické zdroje svetla
 • - svietidlá
 • - meniče, usmerňovače, striedače
 • - rozvádzače, ističe, stýkače, transformátory a ostatné prístroje nn, vn a vvn
 • - výrobky pre rádiokomunikáciu a televíziu
 • - vodiče a káble
 • - elektrotechnická keramika
 • - elektrotechnické izolanty(okrem keramických)
 • - silový elektroinštalačný materiál
 • - silové kondenzátory, súčasti montáže rozvodu a bleskozvodu a diely k nim
 • - váhy a príslušenstvo na váženie
 • - návestné zariadenia a zabezpečovacie výrobky pre návestné a zabezpečovacie zariadenia
 • - prístroje pre automatickú reguláciu
 • - čerpadlá
 • - objemové vývevy a kompresory
 • - príslušenstvo cestných motorových vozidiel
 • - hasiace prístroje a prostriedky požiarnej ochrany + príslušenstvo
 • - zariadenia na povrchovú úpravu
 • - diely, stroje a zariadenia pre pre zemné, stavebné a cestné práce
 • - diely pre zámky a kovanie
 • - jednostopové vozidlá, postranné vozíky, návesy a prívesy k jednostopovýn vozidlám
 • - zariadenia na technickú údržbu a obsluhu dopravných prostriedkov
 • - zdvíhacie mechanizmy
 • - transportné zariadenia na prepravu sypkých materiálov
 • - dopravné vozíky
 • - vykurovacie a varné zariadenia
 • - autolekárničky
 • - príslušenstvo pre cestné motorové vozidlá
 • - stavebno-stolárske výrobky
 • - školské a kancelárske potreby
 • - nosič pre PC bez záznamu
 • - piestové vývevy a kompresory
 • - chladiace a mraziace zariadenia
 • - zariadenia na povrchovú úpravu
 • - kovanie a zámky
 • - gumená obuv
 • - chladničky a elektrické spotrebiče pre domácnosť
 • - malé dopravné prostriedky (bicykle, invalidné vozíky, ručné dopravné prostriedky)
 • - nádoby a obaly a prepravné prostriedky na paletizáciu, tvarované z plastov
 • - mechanizované ručné náradie
 • - remeselnícke náradie
 • - technické a nkonfekčné lanárske výrobky - na technické účely
 • - trepané a česané konope
 • - zvláštne stroje a zariadenia pre strojárenskú výrobu
 • - váhy a príslušenstvo na váženie
 • - hodiny a časomerné zariadenia
 • - riady, stolové náradie, príbory apomôcky z plastov pre domácnosť
 • - oceľové trubky bezešvé vonkajšieho priemeru do 133mm
 • - oceľové trubky bezešvé vonkajšieho priemeru nad 133mm
 • - oceľové trubky zvarované (okrem trubiek presných)
 • - klzné ložiská
 • - valivé ložiská
 • - piestne krúžky tesniace
 • - piestne krúžky stieracie
 • - brúsiace, obrábacie a zarovnávacie nástroje a pomôcky
 • - priemyslové armatúry
 • - dopravné vozíky
 • - spotrebiče elektrické achladničky pre domácnosť
 • - zdvíhacie mechanizmy
 • - mydlárske a saponátové výrobky, čistziace a leštiace prípravky
 • - zváracie elektródy a dróty a tavidlá
 • - drôtené siete
 • - laná, pramence, klince a iné
 • - elektrické a trakčné stožiare
 • - trolejové laná, vodiče a svorky
 • - stožiare JŽ + príslušenstvo (navíjadlá, misy, výložníky)

 

 

Služby:

 • - montáž elektroinštalácií, bleskozvodu, vrátane revízií a úradných skúšok
 • - montáž VN elektroinštalácií
 • - montáž zakúpeného materiálu
 • - zabezpečenie revíznej správy
 • - montáž, oprava, údržba a inštalácie vyhradených elektrických zariadení
 • - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • - sprostredkovanie obchodu
 • - maloobchod s materiálmi pre hore uvedené činnosti, priemyselný tovar, stavebný materiál
 • - strihanie - delenie materiálu
 • - zámočníctvo
 • - výroba elektro rozvádzačov a špecifických konštrukcii
 • - zámočnícke, potrubárske a montážne práce
 • - zváračské práce
 • - vedľajšia činnosť v pozemnej doprave - služby mechanizmami
 • - prípravné práce pre stavbu, demolačné, výkopové a zemné práce
 • - služby v rámci lesníctva, približovanie a zvoz dreva, píliarske práce
 • - záhradnícke a sadovnícke úpravy, kosenie trávy
 • - osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou         vozidiel taxislužby
 • - prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • - prenájom ručného náradia
 • - prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
 • - betonárske práce, kladenie zámkovej dlažby, terénne úpravy
 • - maliarske a natieračské práce
 • - upratovacie práce

 

REFERENCIE:

1999

- Rekonštrukcia technológie Henkel Palma (p.Mullner 02/50246122)
- Rekonštrukcia technológie Slovensko (p.Mullner 02/50246122)
- Zasnežovanie Demänovská dolina pre YORK Slovensko (p.Šimo 0905/719 789)
- Zasnežovanie Skalka Kremnica pre YORK Slovensko (p.Šimo 0905/719 789)


2000

- Montáž technológie PET linka CCB Slovakia (p.Haluza 033/776215)
- Rekonštrukcia elektroinštalácie kancelárskych priestorov COCA COLA Beverages, Lúka nad Váhom (p.Kahan 033/7762158)
- Trafostanica 2*630 kVA HENKEL Nové Mesto nad Váhom (p.Mullner)
- Trafostanica 2*630 kVA JASEK Nové Mesto nad Váhom (p.Kahan 032/7713650)
- Prípojka VN Transpetrol Nové Mesto nad Váhom
- Čpavkové chladenie 2*350 KW + 450 KW YORK Slovensko (p.Šimo)
- Výroba zmrzlinových krémov Považská bystrica (p.Šimo)
- Administratívna budova DANONE Trnava-Modranka
- Chladiaca veža Pliva Trebišov
- Prečerpávacia stanica splaškových vôd Banka, prípojka + VN stožiarová trafostanica, motorická a svetelná elektroinštalácia.


2001

- Rekonštrukcia administratívnej budovy, svetelnej a zásuvkovej inštalácie HENKEL Slovensko Nové Mesto nad Váhom (p.Mullner)
- Elektroinštalácia Reštaurácia hotel DIANA, Nové Mesto nad Váhom (p.Sekera 0903/777991)
- Výroba tekutých saponátov Palma  Tunys, Nové Mesto nad Váhom (p.Kertys 0903/710674)
- WURTH, centrálny sklad pre východnú Európu + svetelné a motorové rozvádzače + trafostanica (p.Leitner 0903/209373)


2002

- Vákuovanie sušeného mlieka, Ukrajina Koveľ – Lukro (p.Komorech 032/7712580)
- Sušička mlieka, Bielorusko – Lukro (p.Komorech 032/7712580)
- COCA COLA Lúka – rekonštrukcia a údržba priestorov a osvetlenia
- COMTEC Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia priestorov v OD Váh
- VEĽKOPEK Piešťany – úprava elektroinštalácie
- GAMA Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia technológie
- PARTNERS Nové Mesto nad Váhom – oprava sociálnych častí prevádzky – Častkovce
- SEKERA Nové Mesto nad Váhom – oprava elektroinštalácia hotel DIANA
- TILIA Nové Mesto nad Váhom – úprava priestorov pre predajňu a sklad
- HEITEC Trenčín – úprava elektroinštalácie – Mraziarne Nitra


2003

- KLIMASOFT Piešťany – úprava elektroinštalácie US STEEL Košice
- Veterinárna správa Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia administratívnej budovy
- COCA COLA – rekonštrukcia a údržba výrobných priestorov a osvetlenia
- PŠD Krakovany – rekonštrukcia elektroinštalácie
- Klimasoft Piešťany – rekonštrukcia zásuvkových obvodov BIOX Košice
- HPM THERM Moravské Lieskové – oprava elektroinštalácie v skladových priestoroch
- RELLEY Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia administratívnej budovy HENKEL Užhorod Ukrajina
- RELLEY Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia inštalácie HENKEL


2004

- KLIMASOFT Piešťany – rekonštrukcia administratívnej budovy Košická Polianka
- LEITNER Nove Mesto nad Váhom – demontáže na linke KOSME Kematen Nové Mesto nad Váhom
- LEITNER Nové Mesto nad Váhom – pripojenie a úprava elektroinštalácie výfuk. stroja  ALFETA Kematen Nové Mesto nad Váhom
- HEITEC Trenčín – rekonštrukcia mäsokombinátu Ilavský Trenčín
- ŠIMO Ostrov – úprava zasnežovania v Levočskej Doline
- KLIMASOFT Piešťany – rekonštrukcia bitumenačnej jednotky v EBO Jaslovské Bohunice
- DETMAR Nové Mesto nad Váhom – úprava a dodávka trafostanice PARTNERS Častkovce
- HENKEL Bratislava – rekonštrukcia výrobných priestorov HENKEL Užhorod Ukrajina
- COCA COLA – rekonštrukcia a údržba výrobných priestorov a osvetlenia
- DETMAR Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia elektroinštalácie Skloplast Trnava
- HPM THERM Moravské Lieskové – úprava administratívnych priestorov
- EZ-ET Banská Bystrica – rekonštrukcia administratívnej budovy INA Skalica


2005

- HEITEC Trenčín – rekonštrukcia administratívnej budovy – Mraziarne Nitra
- COCA COLA – rekonštrukcia a údržba výrobných priestorov a osvetlenia
- KLIMASOFT Piešťany – rekonštrukcia BSC v EBO Jaslovské Bohunice
- KUPEX Voderady – rekonštrukcia mraziarne v Jozefovom Dvore
- GAMA Nové Mesto nad Váhom – rekonštrukcia technológie v čistiarni
- HPM THERM Moravské Lieskové – opravy v priestoroch sociálneho zariadenia
- LESY SR, Trenčín – rekonštrukcia administratívnej budovy + garáže
- IMOS-ASEK Hamuliakovo – Tukový priemysel Nitra – elektroinštalácia
- HEITEC Trenčín – Rackeve Maďarsko – elektroinštalácia
- KEMATEN Nové Mesto nad Váhom – zapojenie výrobných strojov + elektroinštalácie
- DETMAR Nové Mesto nad Váhom – TESCO Dubnica


2006

- ŠIMO Ostrov – zasnežovanie Nižná na Orave
- STROJSTAV NMnV – Elektroinštalácie v sklade montáži
- DETNAR NMnV :
TESCO Martin, TESCO Topolčany, TESCO Košice elektroinštalácia

22 byt.jednotiek Stará Turá – elektroinštalácia
Zimný Štadión NMnV elektroinštalácia
- HEITEC Trenčín – Pivovar Šariš, Dusľo Šala, PALMA Bratislava – elektroinštalácie
- COCA COLA Bratislava – Lúka úprava kompenzácii
- OL TRADE Bratislava – zasnežovanie lyžiarských terénov–SALDA Rusko
- ZAPA BETON Bratislava :
stavba trafostanice Obora-Považany                       
káblové rozvody NN - Štrkovňa Považany  
- KLIMASOFT  Piešťany – D+M MaR Vráble
- VEROMON NMnV – elektroinštalácia    
- SIEMENS Bratislava – VETROPACK Nemšová- elektroinštalácia
- IZOTECH NMnV – MÚ Nemšová – elektroinštalácia
- Zásobovanie skladov údržby a výroby :
ŽELEZNICE SR
ŽOS TRNAVA

 

2007

- OL TRADE Bratislava – zasnežovanie Dačov LOM
- STROJSTAV NMnV – zhotovenie el. a motorickej inštalácie v hale HYDRAULIKA
- HEITEC Trenčín :
VAC Horná Streda- elektroinštalácia
LOMBARDINI Martin- elektroinštalácia
LYCOS Trnava- elektroinštalácia
Mliekareň Liptovský Mikuláš- elektroinštalácia
- COCA COLA Bratislava :
inštalácia osvetlenia dvora
trafostanica TRIHAN
- DETMAR NMnV :
22 byt.jednotiek Moravské Lieskové – elektroinštalácia
JOHN MANVILLE Trnava – elektroinštalácia
Rekonštrukcia Velína Velké Zlievce
- HENKEL Bratislava – dodávka + montáž administratívnej budovy
- STAVOPLAST NMnV – prestavba priestorov, dodávka + montáž
- Slovenský vod.podnik Piešťany :
prepäťova ochrana Drahovce
koncové vypínače Drahovce
rybovod Drahovce + rybovod Madunice
- OÚ Horná Streda – dodávka + montáž osvetlenia novej ulice
- Zásobovanie skladov údržby a výroby :
ŽELEZNICE SR
ŽOS TRNAVA
GOŠA SRBSKO
EBO JASLOVSKE BOHUNICE
BEKAERT
POLYTEC
ALPINE PRO SLOVAKIA

 

2008

- Klimasoft Piešťany :
MERACO Leopoldov
SLOVLIK Leopoldov
Atómová el. Jaslovské Bohunice

- TECHKLIMA Nové Mesto n/Váhom :
OD PRIOR Žiar nad Hronom
Agrokomplex Nitra
- IZOTECH Nové Mesto n/Váhom – Strelnica Kočovce
- HEITEC Trenčín – HYZA Topolčany
- METALEX Košice – Rekonštrukcia obvodov
- DETMAR Nové Mesto n/Váhom – ZŠ Nové Mesto n/Váhom
- COCA COLA LÚKA – linka SIG
- HENKEL BRATISLAVA – AB pivnica – elektroinštalácia
- HEITEC TRENČÍN :
Zimný štadión Martin
Zimný štadión Detva
Zentiva Hlohovec
RADOMA Záhorská Ves
- DETMAR Nové Mesto n/Váhom :
KIA Trenčín
Zemné rozvody Myjava
NÓRSKO – rozv.RL1000+montáž
ŠVÉDSKO– rozv.RL1000
ANGLICKO – rozv.RL1000+montáž
- SOS Nové Mesto n/Váhom – Elektroinštalácia novej budovy
- Obec Hôrka nad Váhom – Verejné osvetlenie-Dolina
- SVP PIEŠTANY – Elektroinštalácia MVD
- VOD-EKO TRENČÍN – Prívod pramenitej vody Hubina-Lúka
-  Zásobovanie skladov údržby a výroby :
ŽELEZNICE SR
ŽOS TRNAVA 
GOŠA SRBSKO
EBO JASLOVSKE BOHUNICE
BEKAERT

 

2009

- DETMAR Nové Mesto n/Váhom :
POĽSKO-rozv.RL1000
UKRAJINA-rozv.RL1000
Atómová el. Jaslovské Bohunice
Bytovka Nové Mesto n/Váhom
Bosna - elektroinštalácia
EURONICS Trnava
- OÚ HORNÁ STREDA – Verejné osvetlenie
- Základná škola LÚKA – Elektroinštalácia  
- GEA GRASSO Nové Mesto n/Váhom – Mliekareň Liptovský Mikuláš
- HEITEC TRENČÍN :
Zimný Štadión Partizánske
ANDRITZ-Spišská Nová Ves
Základňa škola Partizánske
- ŽOS TRNAVA revízie a následné odstránenie chýb :
Hala N005 Stoláreň
Hala N001 PTR
Hala N001 údržba
Hala N005 stoláreň-deón
- SVP PIEŠŤANY – VD Ratnovce
-  Zásobovanie skladov údržby a výroby :
ŽELEZNICE SR
ŽOS TRNAVA 
GOŠA SRBSKO
EBO JASLOVSKE BOHUNICE
BEKAERT
JOHNS MANVILLE

 

2010

- GEA GRASSO Nové Mesto n/Váhom :
KRAFT FOODS Bratislava
Mliekareň Hriňová
- DETMAR Nové Mesto n/Váhom :
BILLA Bratislava
BILLA Piešťany
BILLA Žilina
Bytovky Čachtická II Nové Mesto nad Váhom
- STEMP TRNAVA – ZŠ Trenčianska Turná
- VACUUMSCHMELZE Horná Streda :
Presun strojov a zariadení
Zapojenie liniek
- HENKEL Bratislava – Elektroinštalácia I. časť
- COCA COLA HBC SR – Lúka :
Vodáreň + Sirupáreň svietidlá
NPH Sidely – svietidlá
- ŽOS TRNAVA revízie a následné odstránenie chýb :
Hala N002
Hala N003
Hala N004
Hala N029
Hala N039
-  Zásobovanie skladov údržby a výroby :
ŽELEZNICE SR
ŽOS TRNAVA 
GOŠA SRBSKO
EBO JASLOVSKE BOHUNICE
BEKAERT
JOHNS MANVILLE
POLYTEC 

 

2011

-GEA GRASSO Nové Mesto n/Váhom -Mliekareň Hriňová II. :
-DETMAR Nové Mesto n/Váhom        
-BILLA Martin
-BILLA Trnava
-BILLA Pieštany
-BILLA Komárno
-BILLA Karadžičová Bratislava
-PD Podolie
-BP Stará Turá
-KINO Považan Nové Mesto nad Váhom

-VACUUMSCHMELZE Horná Streda :
-Presun strojov a zariadení
-Elektroinštalácia

-HENKEL Bratislava :
-Elektroinštalácia II.a III. Časť
-Nový prívod

-Trenčianske Stankovce :
-Verejné osvetlenie
-KLIMASOFT Pieštany
-Elektroinštalácie
-POLNOPO Leopoldov

-AIR TECHNO PIEŠTANY :
-Elektroinštalácie-Bulharsko

-COCA COLA Lúka :
-PET3, SIDEL, Oprava osvetlenia

-ŽOS TRNAVA revízie a následné odstránenie chýb :
Hala N002
Hala N004
Hala N005
Hala N035
Trafostanica TS123 časť NN, časť VN a
hlavný rozvádzač ubytovňa Koniareková 21
                           
-Zásobovanie skladov údržby a výroby :
ŽELEZNICE SR
ŽOS TRNAVA 
BEKAERT
JOHNS MANVILLE
POLYTEC

 

2012

-DETMAR Nové Mesto nad Váhom

BILLA Sereď

Hlohovec-Klincovňa

Nové Mesto nad Váhom-Zberný dvor

Banka-bytový dom

PD Podolie

BILLA Štúrovo

BILLA Stúpava

-VACUUMSCHMELZE H.Streda

elektroinštalácia a premiestnenie zariadení

-HENKEL Bratislava

Výmena ističov

-KLIMASOFT Pieštany

SEMIKRON Vrbové

CHEMOLAK Smolenice

Slovenské liečebné kúpele

rôzne elektroinštalácie

-AIR TECHNO Nové Mesto nad Váhom

BIELORUSKO elektroinštalácie

-COCA-COLA Lúka

Linka PET3

Homogenizér

osadenie istiaceho prvku do RM

opravy osvetlenia

-ZAPA BETON Ducové

Trafostanica a prípojka VN

 

-Zásobovanie skladov údržby a výroby:

Železnice SR

ŽOS Trnava

BEKAERT

JOHNS MANVILLE

POLYTEC

 

2013

-DETMAR Nové Mesto nad Váhom

FI-MEAT Nové Mesto nad Váhom

BILLA centrála Bratislava

BILLA Nobelovo námestie Bratislava

BILLA Záhorská Bystrica

BILLA Komárno

BILLA Stúpava - kamerový systém

LIDL Nové Mesto nad Váhom

LIDL Dubnica

LIDL Šamorín

LIDL Partizánske

LIDL Trnava - trafostanica

prechod pre chodcov Nové Mesto nad Váhom

VO Tematinska Nove Mesto nad Váhom

-CHLADENIE Nitra

Hyza Topolčany

-COCA COLA Lúka

revízne opravy elektro a osvetlenie

napájanie pre nabijáreň

-KLIMASOFT Piešťany

US STEEL

EBO V2 Jaslovské Bohunice

Elektroinštalácie

SLK Piešťany - rozvádzače

-VACUUMSCHELZE Horná Streda

vonkajšie osvetlenie areálu

-AIR TECHNO Nové Mesto nad Váhom

elektroinštalácia Bielorusko

-BUMBAL Nové Mesto nad Váhom 

Milex Liptovský Mikuláš

-ZAPA BETON Bratislava

výkopové práce

 

-Zásobovanie skladov údržby a výroby:

Železnice SR

ŽOS Trnava

BEKAERT

JOHNS MANVILLE

POLYTEC

COOP Jednota